Velkommen til CBR

En attraktiv samarbejdspartner når det handler om at hjælpe ledige med særlige behov i arbejde.

Hurtigt og professionelt sammensætter vi forløb for borgere, der har brug for en målrettet og individuel indsats i forhold til at fastholde eller opnå job på arbejdsmarkedet.

Kontakt CBR Randers

Vores kompetencer

Vores kompetencer er:

  • Bred tværfaglig ekspertise, som muliggør en højt specialiseret beskæftigelsesindsats over for ledige med særlige behov
  • Helhedsorienteret tilbud, som kan identificere og udvikle lediges arbejdsevne
  • Virksomhedsnetværk af private og offentlige virksomheder lokalt og regionalt
  • Sammenhængende beskæftigelsesindsats, som bringer den ledige fra en passiv situation til ansættelse på det almindelige eller rummelige arbejdsmarked.

På CBR-Randers fokuserer vi på at tilbyde rekvirenten og borgeren den indsats der er behov for gennem et tæt samarbejde og en åben dialog. Vi laver en plan tilpasset den enkelte, som sigter mod beskæftigelse. Planen kan være enkel og kortvarig og for andre mere omfattende og af længere varighed. 

CBR-Randers har aftaler med Jobcenter Randers og aftaler om enkeltydelser med Jobcenter Mariagerfjord.