Kognitiv træning

Kognitiv træning og arbejdsrehabilitering

Der er flere årsager til, at personer med psykiske lidelser ofte har besvær med at finde og fastholde arbejde. Nyere forskning viser, at kognitive vanskeligheder (f.eks. vanskeligheder med at huske og at fastholde koncentrationen) har stor indflydelse på, hvordan psykisk syge fungerer i hverdagen og i et job. En række undersøgelser tyder på, at en kombination af kognitiv træning (hjernetræning) og arbejdstræning kan forbedre psykisk syges muligheder for at få og fastholde job.

Kognitiv træning

Den kognitive træning foregår ved hjælp af et computerprogram med en række øvelser af forskellig sværhedsgrad. Når du udfører øvelserne, træner du systematisk din hukommelse, koncentration og opmærksomhed.

Arbejdstræning

Du vil, samtidig med det kognitive træningsforløb, skulle deltage i arbejdstræning. På CBR-Randers består arbejdstræningen af en individuel tilrettelagt virksomhedspraktik på en privat eller offentlig virksomhed.

Hent en kursusfolder

Ansvarlig redaktør
Annette Engelbret-Pedersen
Sidst opdateret
12-07-2017