Tilbud for ledige fleksjobbere

Tilbuddet er for ledige fleksjobbere, som har været ledige i mere end 6 måneder.

Formål

Formålet med forløbet er at borgeren bliver ansat i fleksjob, eller kommer så tæt på job, som muligt.

Hent kursusfolder her

Optag og varighed

Efter en individuel startsamtale deltager borgeren i et 2-ugers introduktionsforløb, fremmøde 2 dage á 2 1/2 time.

Disse forløb startes 1 gang månedligt efter følgende plan (2. halvår 2017):
d. 15/8, 5/9, 10/10, 7/11 og 28/11.

Henvisningerne skal være CBR i hænde senest 1 uge før kursusstart.

Forløbet varer som udgangspunkt 17 uger, men kan forlænges efter aftale med sagsbehandler.

Aktiv praktik- og jobsøgning med individuel støtte

Fokus i indsatsen er borgerens aktive praktik / jobsøgning med den nødvendige støtte fra CBR. Et forløb består af såvel gruppeforløb som individuelle samtaler med hovedvægt på jobsøgning og iværksættelse af virksomhedspraktik med henblik på efterfølgende ansættelse i fleksjob.

Efter gennemførelse af introforløb og indtil start på virksomhedspraktikken deltager borgeren i jobcafé og individuelle samtaler.

Der arbejdes vedvarende med motivation i forbindelse med jobsøgning / jobskabelse for borgerne, bl.a. ved at indkredse og udfordre eventuelle barrierer, borgeren kan have for at komme i job.

Introforløb og Jobcafé

I det to ugers introforløb arbejdes intensivt med en plan for jobsøgningsforløbet, herunder indkredse relevante jobområder, hvor skånehensynene bedst kan iagttages. Der arbejdes med forskellige jobsøgningsmetoder, ligesom der bl.a. arbejdes med positiv omformulering af skånehensyn og "huskekort" for, hvordan kritiske situationer på jobbet kan tackles.

Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik udgør den væsentligste indsats i forløbet. Virksomhedspraktik giver mulighed for en erhvervsrettet opkvalificering i reelle arbejdsmiljøer og reelle arbejdsfunktioner. CBR har igennem mange år opbygget et samarbejde med en bred vifte af private og offentlige virksomheder. Vi kan derfor tilbyde at skræddersy den enkelte virksomhedspraktik i forhold til de individuelle skånehensyn.

CBR matcher borgerens ressourcer med arbejdsfunktionerne på virksomheden og følger borgeren tæt i praktikken, således at arbejdsopgaverne løbende tilpasses borgerens ressourcer og kompetencer. Borgeren kan efter en faglig vurdering og aftale med jobcentret deltage i flere praktikker.

Afrapportering

Sagsbehandler orienteres om forløbet via en kortfattet mail hver 4. uge.

Forløbet afsluttes med en skriftlig statusbeskrivelse af borgerens ressourcer, barrierer, konkrete udviklings- og jobmuligheder, der er set i forløbet på CBR, herunder status på virksomhedspraktikken, fleksjobbet eller det kommende fleksjob.

Ansvarlig redaktør
Annette Engelbret-Pedersen
Sidst opdateret
23-06-2017