Om tilbud på CBR

Vi er til for borgerne – i et tæt samarbejde med jobcentre, kommuner og virksomheder.

CBR-Randers – Center for Beskæftigelse og Rehabilitering er et beskæftigelses- og rehabiliteringstilbud under Randers Kommune. CBR-Randers udvikler og gennemfører jobrettede forløb for ledige med særlige behov. Vi skræddersyr jobindsatsen, så den både tilgodeser borgernes individuelle behov og retter sig mod konkrete jobåbninger på arbejdsmarkedet.

CBR-Randers løser lovbundne opgaver på beskæftigelsesområdet samt udvikler og gennemfører forløb for særlige målgrupper og for virksomheder som indtægtsdækket virksomhed på almindelige markedsvilkår. Centret har derigennem erfaring i at differentiere indsatsen efter de lediges og arbejdsmarkedets behov samt det aftalte mål med tilbuddene. Centret har ligeledes mange års erfaring med at oprette og drive decentrale projektenheder.

Blandt vore særlige kompetencer er en bred tværfaglig ekspertise, helhedsorienterede tilbud og et stort virksomhedsnetværk lokalt og nationalt. Vi kan dokumentere gode resultater gennem en sammenhængende beskæftigelsesindsats, som bringer den ledige fra en passiv situation til ansættelse på det almindelige eller rummelige arbejdsmarked. 

Henvisningsskema til CBR

Kvalitetssikring

For alle CBR-Randers' tilbud gælder at vi arbejder ud fra en kvalitetsforståelse, der fastlægger standarder for den faglige, den brugeroplevede og den organisatoriske kvalitet i arbejdet. Kvalitetstilgangen er skabt på baggrund af årelange erfaringer fra den specialiserede beskæftigelsesindsats. Der anvendes forskellige indikatorer/målinger, som giver pejlinger på effektivitet, kvalitet og resultater og dermed skabes et vidensbaseret grundlag for dialog med bestilleren – jobcentret og kunderne i øvrigt.

Kvalitetssikringen er inddelt i tre hovedområder:

  • Måling, evaluering og dokumentation
  • Kompetenceudvikling
  • Forskning og samarbejde

Udgangspunktet for kvalitetssikringen er dels at garantere, at tilbuddene afvikles med samme høje kvalitet på tværs af borgergrupper, jobcentre og konsulenter og dels at sikre en konstant udvikling og forbedring af tilbuddene.