Organisation

CBR-Randers er et beskæftigelses- og rehabiliteringscenter under Randers Kommune.

Tilbuddene er fordelt på forskellige indsatsområder, herunder rehabilitering, aktivering, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte beskæftigelsesprojekter samt beskyttet beskæftigelse.

Centrets ca. 50 medarbejdere er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsfagligt, håndværksfagligt og administrativt personale samt job- og arbejdsmarkedsmedarbejdere. 

CBR-Randers har aftaler med Jobcenter Randers og indgår gerne aftaler om enkeltydelser med andre samarbejdspartnere. 

Organisationsplan CBR-Randers