Værdigrundlag

CBR-Randers' værdigrundlag bygger på de seks grundlæggende værdier i Randers Kommune.

Forskellighed

 • Vi påtager os forskellige opgaver.
 • CBR udnytter de ansattes forskellige kompetencer.
 • På CBR bruger vi Medarbejderudviklingssamtaler & Gruppeudviklingssamtaler til at sætte fokus på de ansattes kompetencer.
 • Det er et fælles ansvar at synliggøre de kompetencer, der findes i organisationen.
 • Vi er opmærksomme på at behandle borgerne individuelt.
 • CBR sikrer synliggørelse af forskellighed i rammer og vilkår.

Frihed

Den faglige opgaveløsning

 • Vi planlægger og udfører arbejdsopgaverne selvstændigt.
 • Vi gør det, der er nødvendigt i forhold til borgerens situation indenfor rammerne af formålet med opgaven.
 • Vi diskuterer arbejdsmetoder og giver hinanden konstruktiv feed-back.
 • Vi er åbne om vanskeligheder i løsningen af opgaverne.
 • Vi anerkender, at der er forskellige løsninger på det samme problem.
 • Vi anerkender, at der laves fejl, retter dem og lærer af dem.
 • Vi anvender i videst muligt omfang metoder med dokumenteret effekt.

Organisationens mål og rammer

 • Vi tydeliggør mål og rammer og spørger ved uklarheder.
 • Vi diskuterer rammerne i MED og LMU.
 • Vi søger indflydelse gennem relevante organer.
 • Vi tydeliggør, hvor hvilke beslutninger tages.

Ligeværdighed

 • Vi stopper sladder, når vi møder den.
 • Vi går til rette vedkommende.
 • På CBR lægger vi vægt på respekt og ligeværdighed i vores kontakt med hinanden og med borgerne uanset vore forskellige roller.
 • Vi respekterer hinandens holdninger og synspunkter.
 • Vi lytter og forholder os til hinandens holdninger og synspunkter.

Ordentlighed

 • Vi ønsker at fastholde og udvikle en positiv tilgang i alle relationer, herunder mellem kolleger, mellem medarbejdere og ledelse, og til borgere.
 • Vi taler respektfuldt til hinanden.
 • Vi respekterer, at vi har forskellige roller.
 • Vi respekterer, at vi har forskellige faglige kompetencer.
 • Vi er opmærksomme på at vise hensyn og udfordre hinanden som kolleger.
 • Vi har tillid til, at alle løser deres opgaver.
 • Vi har tillid til, at vi får opbakning fra ledelsen.
 • Vi har en åben kommunikation, der giver plads til forskellige synspunkter.
 • Vi er ordholdende.
 • Vi er oprigtige over for hinanden som kolleger og over for borgerne.
 • Vi er forpligtede til at give vores mening til kende.
 • På CBR holdes aftaler på alle niveauer i organisationen.
 • Vi sikrer, at aftaler bliver tydelige i hele organisationen.

Udvikling

 • Vi ser udvikling af opgaver og løsninger som et fælles anliggende.
 • Vi er åbne over for forandringer.
 • Vi har pligt til at bidrage til nye og bedre løsninger.
 • Vi søger løsninger af relevante opgaver på tværs i organisationen.
 • Vi medvirker til at oplære og kompetenceudvikle hinanden i hverdagen.
 • Vi deler viden og erfaring og har en åben udviklingsorienteret dialog.
 • Vi løser et problem, når vi ser det.
 • Vi får hjælp af kolleger og ledere, hvis vi ikke kan løse det.
 • Vi informerer om egne handlinger.
 • Vi opmuntrer til initiativer og responderer på dem.

Åbenhed

 • Vi er åbne over for hinanden med henblik på at skabe gensidig tillid og tryghed.
 • Vi gør os umage med at synliggøre, hvordan medindflydelse på arbejdspladsen opnås.
 • Vi har tillid til hinanden – og siger det højt.
 • Vi giver ros, når vi mener det.
 • Vi giver anerkendelse for at skabe mere arbejdsglæde.
 • Vi går til rette vedkommende om en sag – ikke til andre.
 • Vi giver konkret og konstruktiv kritik for at øge udviklingen.
 • På alle niveauer er der mest mulig åbenhed om beslutninger og baggrunde herfor.