Om samarbejdspartnere

Den korteste og bedste vej til job sikres gennem et bredt og målrettet samarbejde med virksomhederne.

CBR har i samarbejde med de lokale og regionale virksomheder udviklet flere samarbejdsmodeller, som på hver sin måde bidrager med nyttig viden om hvordan borgere fastholder eller får skabt mulighed for at komme i relevante job.

I samarbejdet med virksomhederne sikres en klar forståelse af såvel centrets som virksomhedernes kompetencer og muligheder. Den øgede forståelse medvirker til en klar rolle- og opgavefordeling mellem virksomhed og CBR i de enkelte forløb.     

Det sociale engagement

Samarbejdet er også en meget konkret og jordnær måde at arbejde med CSR på. Et centralt element i Corporate Social Responsibility – eller på dansk: virksomheders samfundsansvar – er det sociale engagement. Det handler om at:

  • forebygge, at medarbejdere ender i langvarig ledighed, f.eks. på grund af sygefravær
  • fastholde medarbejdere, som har svært ved at klare et arbejde på ordinære vilkår
  • rekruttere medarbejdere, som behøver støtte i større eller mindre omfang

Det sociale engagement udspringer ofte af et personligt engagement hos en leder eller andre i virksomheden, som ser et behov for en indsats og ønsker at gøre en forskel. Det giver ikke alene god mening på det personlige plan. Undersøgelser og erfaringer viser, at det har positive effekter for virksomheden at investere i socialt engagement – f.eks. ved at tage udsatte ledige i praktik, nedbringe sygefraværet eller fastholde medarbejdere, som ellers ville være i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det er måske ikke alt, der umiddelbart kan registreres i kroner og øre på bundlinjen eller påvises med håndfaste forskningsresultater, men fordelene er alligevel til at tage og føle på. Det er f.eks. en kendt sammenhæng, at der på virksomheder, som tager et socialt ansvar, også ofte er en høj grad af trivsel blandt medarbejderne.

CBR kan tilføre samarbejdet omkring det sociale engagement den professionelle erfaring og tværfaglige viden, der sikrer den størst mulige effekt af indsatsen – bl.a. ved at sørge for koordinering og sammenhæng i forhold til andre aktører, eksempelvis behandlings-/uddannelsestilbud og lignende.