Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er til borgere, der ikke har mulighed for at være i arbejde på det almindelige arbejdsmarked.

CBR-Randers tilbyder beskyttet beskæftigelse til borgere, der ikke har mulighed for at være i arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Tilbud om beskyttet beskæftigelse er til personer under 67 år, der modtager førtidspension.

Vi sammensætter, i samarbejde med den enkelte beskyttede medarbejder, arbejdsopgaverne på en sådan måde, at arbejdsressourcerne anvendes og om muligt udvikles.

Arbejdstiden aftales og tilpasses individuelt.

Arbejdssted og arbejdsfunktioner

CBR tilbyder både beskyttede jobs i en virksomhed, løntilskudsjob og beskyttede jobs på CBR's værksteder - maskinfabrik/træ, montage samt køkken/kantine/rengøring

CBR kan tilbyde at etablere en jobfunktion på en virksomhed. CBR har gennem mange år opbygget et samarbejde med en bred vifte af private og offentlige virksomheder. Vi kan i samarbejde med virksomheden skræddersy en virksomhedspraktik, så den beskyttede medarbejder i første omgang kan afprøve konkrete arbejdsfunktioner ude på virksomheden.

CBR følger medarbejderen tæt i virksomhedspraktikken ved opfølgningsbesøg på virksomheden samt ved telefonkontakt til medarbejderen og virksomheden. Den tætte opfølgning betyder at arbejdsopgaverne, arbejdstiden og øvrige arbejdsvilkår kan justeres og løbende tilpasses. Virksomhedspraktikken munder ud i en vurdering af, om medarbejderens arbejdsmæssige ressourcer kan anvendes ude på den pågældende virksomhed, samt om medarbejderen kan ansættes i løntilskudsjob. CBR følger ligeledes op under hele borgerens ansættelse i virksomheden.

Løn

Der udbetales individuel løn i forhold til den aftalte arbejdstid, arbejdsevne og indsats. Mindst én gang om året foretager CBR, i samarbejde med medarbejderen og den kommunale sagsbehandler, opfølgning og vurdering af arbejdsevnen/indsatsen, aflønningen samt det fortsatte behov for tilbuddet.

Visitation

Hvis du er interesseret i tilbuddet:

Henvisning til beskyttet beskæftigelse på CBR sker altid i samarbejde med en kommunal sagsbehandler. Der er mulighed for forbesøg efter aftale med sagsbehandler. Den endelige optagelse på tilbuddet vil ske på baggrund af et forudgående praktikforløb. Praktikforløbet afklarer hvilke arbejdsopgaver, der er relevante og afdækker arbejdsevnen med henblik på fastsættelse af lønniveau.

Henvisning sker ved at fremsende relevante oplysninger til CBR.

Henvendelse vedrørende tilbuddet til afdelingsleder Annette Engelbret-Pedersen, tlf. 8915 8402, e-mail: annette.engelbret-pedersen@randers.dk