Klog på Job - tilbud til borgere med autisme

Her kan du læse om vores tilbud Klog på Job.

Hvem henvender forløbet sig til:

Personer, som har autismespektrum-forstyrrelse eller som egen læge har henvist til udredning for autisme

Hvad er formålet:

Forløbet har til formål at hjælpe deltagerne med at finde relevante beskæftigelsesmål og at starte i en virksomhedspraktik, som evt. kan føre til job. Dette gøres bl.a. ved at;

  • Give deltagerne indsigt i egne styrker og kompetencer, samt hvorledes disse kan anvendes på arbejdsmarkedet.
  • Give deltagerne inspiration til at se muligheder på arbejdsmarkedet.
  • Igangsætte processen om, hvordan man kan arbejde med sine interesser, styrker og kompetencer, samtidig med at man kan have skånehensyn, som skal tilgodeses og præsenteres for en virksomhed

Forløbets opbygning:

Der afholdes individuel startsamtale på Autismecenter Randers med dig, din sagsbehandler, samt evt. med deltagelse af andre relevante samarbejdspartnere og din kommende kontaktperson for forløbet. Ved startsamtalen gennemgås forløbsplanen, og der aftales datoer og mødetider for de næste skridt i forløbet.

Næste skridt vil være, at du i samarbejde med en ergoterapeut får lavet en sanseprofil, som bl.a. kan vise dig, hvilke skånehensyn, strategier og eventuelle hjælpemidler, som kunne være hjælpsomme i en praktik.

Herefter arbejder du sammen med din kontaktperson videre med at få sammenkoblet dine kompetencer og praktikønsker med en konkret virksomhed, som forventes at kunne tilgodese dine skånehensyn.

Når der er fundet en konkret virksomhed tager du sammen med din kontaktperson til praktiksamtale på virksomheden. Her aftales bl.a. arbejdsopgaver, mødetider, skånehensyn og evt. behov for hjælpemidler.

Praktikker aftales som regel for 13 uger og kan forlænges, hvis der er brug for det. Under praktikken vil der være opfølgninger på praktikstedet med din kontaktperson. Ved forløbets afslutning, aftales det altid med sagsbehandler, hvad der skal ske fremadrettet.

 

Hent brochure om Klog på job.

Hent et henvisningsskema her.