Mestringsforløb

Vores mestringsforløb er til borgere på sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse.

CBR-Randers tilbyder en række gruppebaserede mestrings- og kompetenceudviklingsforløb til borgere på sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse. Ligeledes kan borgere som er i Job & Udviklingsforløb eller ressourceforløb deltage i mestringsforløb som en parallelindsats.

Formålet med mestringsforløbene er at ruste borgere, som har fysiske og psykiske udfordringer, til at håndtere sit arbejdsliv hensigtsmæssigt. Forløbene sigter mod at give den enkelte indsigt i og forståelse for egne sårbarheder/udfordringer, disses symptomer og fremtrædelsesformer med henblik på at udvikle andre og mere hensigtsmæssige handlemuligheder i de arbejdsrelaterede situationer, der provokerer sårbarhederne. Jo flere handlemuligheder den enkelte har, des større grad af kontrol kan man have over eget liv, hvilket er centralt for opnåelse af bl.a. stabilitet i forhold til arbejdsmarkedet.

Undervisningsformen består i oplæg fra underviseren, hvor borgeren kan byde ind med egne erfaringer. Der vil ligeledes være mindre øvelser undervejs, som kan videreføres i og relateres til borgerens arbejdsmæssige virkelighed.

Der er ikke tale om terapi eller anden form for behandling, men derimod om et rent undervisningsmæssigt sigte med henblik på udvikling af kompetencer.

Hent brochure om det kognitive træningsforløb - Mestringsforløb og angsthåndtering.

Hent brochure om KOgnitiv Træning og ArbejdsREhabilitering - Mestringsforløb KOTARE.

Hent brochure om mestringsforløbet Psykologisk smertetackling CBR-Randers.

Hent brochure om mestringsforløbet Stress og depression.

Se aktivitetskalender for 1. halvår 2024.

Hent et henvisningsskema her.