Ressourceforløb

Her kan du læse om vores ressourceforløb, og de indsatser vi kan kombinere og skræddersy til den enkelte borger.

På CBR kan borgere som en del af deres ressourceforløb deltage i flere forskellige typer af indsatser, som kan kombineres og skræddersyes, så det passer bedst muligt til den indsatsplan, sagsbehandler har udarbejdet sammen med borgeren.

Typer af indsatser

Gruppebaserede mestringsforløb

CBR tilbyder 4 forskellige typer af gruppebaserede mestringsforløb, som alle har til formål at bibringe deltagerne indsigt i egne problematikker, således at disse kan tackles på en mere hensigtsmæssig måde, som kan frigive overskud og tro på mulighed for en plads på arbejdsmarkedet.

  • Stresshåndtering
  • Psykologisk smertetackling
  • Angsthåndtering
  • Kotare. Træning af kognitive vanskeligheder.

Der er udarbejdet særskilte foldere for hvert mestringsforløb med beskrivelse af målgruppe, indhold, længde og deltagerantal. Foldere kan findes på CBR’s hjemmeside. Ved henvisning til de gruppebaserede mestringsforløb sættes borgeren på til næste ledige plads, og CBR sender indkaldelse til borgeren. 

Individuelle mestringsforløb

Endvidere tilbyder CBR individuelt skræddersyede indsatser med udviklings- og mestringsfokus, som ligeledes kan kombineres med virksomhedspraktik.

Virksomhedspraktik

Når CBR skal hjælpe med at etablere en virksomhedspraktik, afholdes startsamtale med borgeren, sagsbehandler og den kontaktperson fra CBR, som vil følge borgeren i virksomhedspraktikken. Det er koordinerende sagsbehandler, der vurderer, om det er relevant at andre fagpersoner f.eks. fra sundheds- eller socialområdet skal inviteres med til startsamtalen, og det er ligeledes sagsbehandler, som indkalder til selve mødet. Oftest holdes startsamtalen på CBR. 

Intro

Forud for etablering af virksomhedspraktik, vil borgeren blive tilbudt deltagelse i introforløb, hvor der bl.a. arbejdes med kortlægning af borgerens ønsker, kompetencer, skånehensyn og ressourcer i forhold til en virksomhedspraktik. Der vil ligeledes i forbindelse med introforløbet blive lavet et præsentations CV, hvor borgeren selv er inddraget i beskrivelsen af, hvad praktikstedet bør orienteres om.

Introforløbet varer 2 uger, hvor borgeren møder på CBR mandag, onsdag og fredag kl. 9.00 – 11.30. Der kan være op til 6 deltagere på forløbet og den gennemgående underviser vil være den jobkonsulent, der skal hjælpe borgeren med at finde praktikken. Når der er fundet en praktik, vil det være kontaktpersonen fra CBR, der varetager opfølgningen, som kan tilrettelægges efter individuelt behov. 

Jobcafé

Såfremt borgeren ikke er i stand til at deltage i et introforløb, kan det aftales at borgeren i stedet deltager i jobcafé, hvor en jobkonsulent hjælper borgeren med nogle af de elementer, som er beskrevet under introforløbet. I Jobcaféen møder man 1 gang om ugen af 2 timer i 3 uger. Når der herefter er etableret praktik, vil det også her være kontaktpersonen fra CBR, som følger op på praktikken og dokumenterer forløbet. 

Kontakt

Faglig koordinator
Susanne Falch
Tlf.: 8915 8407
E-mail: susanne.falch@randers.dk