Særlige ydelser og projekter

Vi har nogle tilkøbsydelser, som skal understøtte og kan kombineres med vores beskæftigelsesforløb for ledige.

Her finder du information om de enkelte tilbud og ydelser samt en kort introduktion til aktuelle udviklingsprojekter.

CBR-Randers tilbyder mentoruddannelse til private og offentlige virksomheder.

Formålet med mentorkurset er at give virksomheden redskaber til at håndtere fastholdelse og integration af medarbejdere og dermed ruste virksomheden til at være social, rummelig og engageret.

Mentoruddannelsen kan skræddersys til den enkelte virksomheds behov eller i forhold til en konkret målgruppe.

Uddannelsen vil typisk være tilrettelagt som 2 x 2 undervisningsdage i kombination med casearbejde og øvelser og indeholde bl.a. undervisning i virksomhedsmentorens rolle, mentorordninger inden for beskæftigelsesområdet, mentorens værktøjskasse, undervisning i målgruppens karakteristika, samtaleværktøjer, psykisk arbejdsmiljø etc.

Pris: Efter aftale

Kontakt

Faglig koordinator
Susanne Falch
Tlf.: 8915 8407
E-mail: susanne.falch@randers.dk

CBR-Randers tilbyder mentorer til understøttelse af integration og fastholdelse af medarbejdere i virksomheder.

Mentorerne har solid erfaring fra beskæftigelsesområdet og har faglige uddannelser, f.eks. socialrådgiver eller psykolog, som kan anvendes til at understøtte de beskæftigelsesmæssige mål og fastholdelse/integration af den enkelte borger i ansættelsesforhold eller i praktik.

Forespørgsler om mentorstøtte rettes til CBR. Såfremt der søges om støtte efter lovgivningen, sker dette i samarbejde med og efter konkret bevilling af jobcentret.

Pris: Efter aftale

Kontakt

Faglig koordinator
Susanne Falch
Tlf.: 8915 8407
E-mail: susanne.falch@randers.dk

CBR-Randers tilbyder psykologiske vurderinger/undersøgelser m.h.p. vurdering af psykologiske problemstillinger, der knytter sig til arbejdsevnen.

Derudover kan CBR tilbyde støttende samtaler i forbindelse med integration og fastholdelse af medarbejdere i virksomheder.

Kontakt

Faglig koordinator
Susanne Falch
Tlf.: 8915 8407
E-mail: susanne.falch@randers.dk