Bruger- pårørendeundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse på socialområdet i Randers Kommune 2019

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre tilbuddene til de brugere, der har brug for hjælp. En del af det arbejde er at spørge brugerne og de pårørende, hvordan de oplever kommunens tilbud. Derfor har Rambøll, på vegne af Randers Kommune, gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende til brugere, som benytter et eller flere af kommunens sociale tilbud. Undersøgelsen er foretaget indenfor tilbudstyperne: Botilbud, mestringsvejledning, dagtilbud, dagbeskæftigelsestilbud og rusmiddelbehandling. Undersøgelsen er tilrettelagt og gennemført i efteråret og vinteren 2019. Dataindsamling og analyse er gennemført af Rambøll.

Undersøgelsen omfatter Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Psykiatri, Center for Socialt Udsatte og Center for Voksenhandicap. I alle centrene er der udført både bruger-og pårørendeundersøgelser. For hvert enkelt tilbud, inden for centeret, er der imidlertid foretaget en vurdering af, hvorvidt en bruger- og/eller en pårørendeundersøgelse har været hensigtsmæssig at gennemføre taget målgruppen og tilbudstypen i betragtning. Nedenfor findes den/de tilgængelige rapport(er) for nærværende tilbud.