Produktion

Om produktion

CBR-Randers råder over en række produktionsværksteder: Maskinfabrik, montage, snedkeri, køkken/kantine/rengøring og det grønne hold.

Køkken og kantine

CBR-Randers' Køkken og kantine leverer hver dag mad og service til centrets mange borgere, medarbejdere, kursister og gæster. Yderligere varetager afdelingen også rengøringsopgaverne for centret.

Maskinfabrikken

CBR-Randers' Maskinfabrik tilbyder underleverandørarbejde af høj kvalitet inden for både færdigvareemner, halvfabrikata og lønarbejder.

Montagen

CBR-Randers' Montageafdeling leverer monterings-, emballerings-, sorterings- og pakkearbejde af høj kvalitet inden for både færdigvareemner, halvfabrikata og lønarbejder.

Snedkeriet

CBR-Randers' Snedkeri kan med sine forskellige produktionslinjer først og fremmest tilbyde underleverancer til møbelindustrien samt småopgaver for tømrervirksomheder.

Det Grønne Hold

Det Grønne Hold er centrets udehold, der varetager udendørs vedligeholdelsesarbejde.