Job- og udviklingsforløb

Job- og udviklingsforløbet er målrettet borgere, som enten modtager sygedagpenge eller kontanthjælp, og som har behov for støtte til at komme på arbejdsmarkedet. Borgerne i målgruppen vil ofte have sammensatte problemstillinger fysisk, psykisk og/eller socialt.

Formål

Formålet med tilbuddet er at udvikle den enkeltes ressourcer og kompetencer bedst muligt i forhold til at komme på arbejdsmarkedet.

Optag og varighed

Der er løbende optag på tilbuddet. Forløbet starter med en introperiode på hold eller individuelt, som sigter mod at etablere en relevant virksomhedspraktik. Forløbets længde er tilpasset borgerens behov og jobcentrets bestilling.

Grafisk oversigt Job- og Udviklingsforløb

Brochure

Henvisningsskema

Virksomhedspraktik med tæt opfølgning

Virksomhedspraktik udgør den væsentligste indsats i forløbet. Virksomhedspraktik giver borgeren mulighed for at afprøve konkrete arbejdsfunktioner i reelle arbejdsmiljøer og reelle arbejdssituationer. CBR har igennem mange år opbygget et samarbejde med en bred vifte af private og offentlige virksomheder. Vi kan derfor tilbyde at skræddersy den enkelte virksomhedspraktik i forhold til forløbets formål og borgerens skånehensyn. 

CBR følger borgeren tæt i virksomhedspraktikken ved opfølgningsbesøg på virksomheden samt ved telefonkontakt til borgeren og virksomheden. Den tætte opfølgning betyder at arbejdsopgaverne, arbejdstiden og øvrige arbejdsvilkår kan justeres og løbende tilpasses.

Mestringsforløb – inden eller sideløbende med virksomhedspraktikken

Forud for eller parallelt med virksomhedspraktikken kan borgeren efter behov deltage i individuelle eller gruppebaserede mestringsforløb. Mestringsforløbene sigter mod at ruste borgeren til bedre at kunne overvinde barrierer og udnytte egne ressourcer i praktikken samt i øvrige job- og uddannelsessammenhænge. I forløbet tilbydes følgende: Angsthåndtering, smertehåndtering, mestring af stress / depression og kognitiv træning.

Fokus på konkrete udviklings- og handlemuligheder

Ved afslutning udarbejdes en rapport til borgeren og jobcentret med anbefaling af konkrete aktiviteter, der fortsat vil kunne understøtte udviklingen af borgerens arbejdsevne med henblik på job og eventuel uddannelse.

Kontakt

Henvendelse vedr. forløbet til faglig koordinator

Anna Grete Christensen, tlf. 8915 8414, e-mail anna.grethe.christensen@randers.dk 

eller faglig koordinator

Susanne Falch, tlf. 8915 8407, e-mail susanne.falch@randers.dk.

Ansvarlig redaktør
Annette Engelbret-Pedersen
Sidst opdateret
14-11-2017