Åbent tilbud/rådighedsforløb til unge

Det åbne tilbud/rådighedsafklarende tilbud til unge i "Aktiv Start" er målrettet uddannelsesparate unge.

Det åbne tilbud/rådighedsforløbet er et tilbud til unge, som er vurderet ”åbenlyst uddannelsesparate”, jf. beskæftigelseslovens § 2 nr. 12. Det drejer sig om unge, som af forskellige årsager har behov for en målrettet indsats, for at kunne tage del i de forskellige tilbud, der tilbydes via Jobcenter Randers.

Det åbne tilbud er målrettet unge, der har modtaget en sanktion fx pga. udeblivelse fra tilbud.

Det rådighedsafklarende forløb gives til unge, der ikke har formået at medvirke i tilbud hos Aktiv Start.

Formål og indhold

Formålet med indsatsen er - via en målrettet indsats - at give den unge kompetencer til at genoptage sit ”normaltilbud” som fx kan være undervisning eller vejledningsforløb via Aktiv Start på Daghøjskolen i Randers.

Fra starten af forløbet får den unge tildelt en fast kontaktperson, som er gennemgående under forløbet på CBR. Den unge starter i snedkeriet på CBR-Randers, men der vil efterfølgende også være mulighed for beskæftigelse på nogle af de andre værksteder på CBR, herunder fx maskinfabrikken, montagen eller køkken / kantine - alt efter hvad der skønnes mest hensigtsmæssigt i den enkelte situation. Under forløbet vil der være tæt samarbejde med den unges sagsbehandler samt Aktiv Start, hvor der bl.a. følges tæt op på fremmødet.

Kontakt

Henvendelse vedr. tilbuddet kan ske til:

Værkstedskoordinator
Mogens Andersen
Tlf.: 8915 8445 / 5150 5718

eller

Faglig koordinator
Susanne Falch
Tlf.: 8915 8407

Henvisning og aftaler om mødetid sker ved kontakt til:

Adm. medarbejder
Tlf.: 8915 8400
E-mail: cbr@randers.dk

Hent vores vejkort her.