Jobspot

Formål:

Formålet med introforløbet på Jobspot er at understøtte deltagerne til at finde relevante beskæftigelsesmål og starte i en virksomhedspraktik.

Dette understøttes ved at;

  • Give deltagerne indsigt i egne styrker og kompetencer, samt hvorledes disse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

  • Give deltagerne inspiration til at se muligheder på arbejdsmarkedet.

  • Igangsætte processen om hvordan man kan arbejde med sine interesser, styrker og kompetencer, samtidig med at man kan have skånehensyn, som skal tilgodeses og præsenteres for en virksomhed.

  • Give deltagerne mulighed for sparring med andre i samme situation. 

Praktikforløb:

1 md.    
Praktiksøgning individuelt / gruppe, herefter praktiketablering

13 uger
Opfølgningsbesøg på virksomhed, individuelle samtaler, gruppeopfølgning på CBR og telefoniske opfølgninger. Herefter evt. overleveringsmøde til jobcentret.

Henvisningsskema til Jobspot

Kalender for Jobspot 2. halvår 2016