Jobspot

Målgruppe:

Der er tale om en målgruppe med psykiske problemstillinger - herunder stress, angst og depression.

Det forventes, at borgeren, i overensstemmelse med principperne i IPS (Individual Placement and Support) er motiveret for, eller som minimum er indstillet på at medvirke i et forløb på CBR, herunder at deltage i virksomhedspraktik. Det forudses, at borgerne i målgruppen under deres forløb er i kontakt/behandling ved egen læge og/eller Lokalpsykiatrien.

Formål:

Formålet med introforløbet på Jobspot er at understøtte deltagerne til at finde relevante beskæftigelsesmål og starte i en virksomhedspraktik.

Dette understøttes ved at;

  • Give deltagerne indsigt i egne styrker og kompetencer, samt hvorledes disse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

  • Give deltagerne inspiration til at se muligheder på arbejdsmarkedet.

  • Igangsætte processen om hvordan man kan arbejde med sine interesser, styrker og kompetencer, samtidig med at man kan have skånehensyn, som skal tilgodeses og præsenteres for en virksomhed.

  • Give deltagerne mulighed for sparring med andre i samme situation. 

Praktikforløb:

1 md.    
Praktiksøgning individuelt / gruppe, herefter praktiketablering

13 uger
Opfølgningsbesøg på virksomhed, individuelle samtaler, gruppeopfølgning på CBR og telefoniske opfølgninger. Herefter evt. overleveringsmøde til jobcentret.

Henvisningsskema

Brochure

Kalender for Jobspot 1. halvår 2018

Procesbeskrivelse Jobspot 2018

Intern vejledning - Jobspot 2018

Ansvarlig redaktør
Annette Engelbret-Pedersen
Sidst opdateret
14-05-2018