Jobspot

Målgruppen til jobspot er personer med psykiske problemstillinger, herunder stress, angst og depression.

Det forventes, at borgeren, i overensstemmelse med principperne i IPS (Individual Placement and Support) er motiveret for, eller som minimum er indstillet på at medvirke i et forløb på CBR, herunder at deltage i virksomhedspraktik. Det forudses, at borgerne i målgruppen under deres forløb er i kontakt/behandling ved egen læge og/eller Lokalpsykiatrien.

Formål

Formålet med introforløbet på Jobspot er at understøtte deltagerne til at finde relevante beskæftigelsesmål og starte i en virksomhedspraktik.

Dette understøttes ved at:

  • give deltagerne indsigt i egne styrker og kompetencer, samt hvorledes disse kan anvendes på arbejdsmarkedet.
  • give deltagerne inspiration til at se muligheder på arbejdsmarkedet.
  • igangsætte processen om hvordan man kan arbejde med sine interesser, styrker og kompetencer, samtidig med at man kan have skånehensyn, som skal tilgodeses og præsenteres for en virksomhed.
  • give deltagerne mulighed for sparring med andre i samme situation.

Hent et henvisningsskema her.

Hent vores brochure her.

Praktikforløb

1 md.: Praktiksøgning individuelt/gruppe, herefter praktiketablering

13 uger: Opfølgningsbesøg på virksomhed, individuelle samtaler, gruppeopfølgning på CBR og telefoniske opfølgninger. Herefter evt. overleveringsmøde til jobcentret.

Hent vores kalender for Jobspot 1. halvår 2023.

Hent procesbeskrivelsen for Jobspot 2018.

Læs den interne vejledning for Jobspot 2018 her.