Jobspot

Formål:

Formålet med introforløbet på Jobspot er at understøtte deltagerne til at finde relevante beskæftigelsesmål og starte i en virksomhedspraktik.

Dette understøttes ved at;

  • Give deltagerne indsigt i egne styrker og kompetencer, samt hvorledes disse kan anvendes på arbejdsmarkedet.

  • Give deltagerne inspiration til at se muligheder på arbejdsmarkedet.

  • Igangsætte processen om hvordan man kan arbejde med sine interesser, styrker og kompetencer, samtidig med at man kan have skånehensyn, som skal tilgodeses og præsenteres for en virksomhed.

  • Give deltagerne mulighed for sparring med andre i samme situation. 

Praktikforløb:

1 md.    
Praktiksøgning individuelt / gruppe, herefter praktiketablering

13 uger
Opfølgningsbesøg på virksomhed, individuelle samtaler, gruppeopfølgning på CBR og telefoniske opfølgninger. Herefter evt. overleveringsmøde til jobcentret.

Henvisningsskema til Jobspot

Kalender for Jobspot 2. halvår 2017

Procesbeskrivelse Jobspot 2017

Ansvarlig redaktør
Annette Engelbret-Pedersen
Sidst opdateret
14-06-2017