Åbent tilbud/rådighedsforløb til flygtninge

Det åbne tilbud/rådighedsafklarende tilbud til integrationsafdelingen er målrettet flygtninge og familiesammenførte flygtninge.

Det åbne tilbud/rådighedsforløbet er et tilbud til borgere i integrationsperioden. Det vil sige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Det drejer sig om borgere, som af forskellige årsager har behov for en særlig indsats, for at genoptage fx danskundervisning eller virksomhedspraktik på det almindelige arbejdsmarked.

Det åbne tilbud er målrettet til borgere, der har modtaget en sanktion fx pga. udeblivelse fra tilbud.

Det rådighedsafklarende tilbud gives til borgere, som ikke har formået at medvirke i sprogskolens tilbud eller virksomhedspraktik, eller hvor andre tilbud ikke skønnes relevante. Det rådighedsafklarende tilbud kan også kombineres med sprogundervisning eller andre aktiviteter, herunder behandling.

Formål og indhold

Formålet med indsatsen er, via en målrettet indsats at give borgeren kompetencer, der gør det muligt for dem at agere som aktive samfundsborgere og arbejdstagere i Danmark.

Konkret er det målet at borgeren bliver i stand til at genoptage sit ”normaltilbud” som fx kan være sprogundervisning eller virksomhedspraktik – eller kommer videre i et andet tilbud.

Beskæftigelse på et af CBR's værksteder - maskinfabrik, montage, snedkeri og køkken/kantine/rengøring.

Kontakt

Henvendelse vedr. tilbuddet kan ske til:

Værkstedsassistent                 
Bende Kjeldsen
Tlf.: 8915 8467
(Randers Kommune)

Værkstedsassistent
Mogens Andersen
Tlf.: 8915 8445
(Norddjurs Kommune)

eller

Faglig koordinator
Susanne Falch
Tlf.: 8915 8407

Henvisning og aftaler om mødetid sker ved kontakt til adm. medarbejder: cbr@randers.dk.

Her kan du se flow-diagrammet (Rådighedsafklaring og Team Integration).

Her kan du se vores brochure om åbent tilbud/rådighedsafklaring til borgere.

Her kan du se vores pjece til borgere på arabisk.

Her kan du se vores brochure om åbent tilbud/rådighedsafklaring til sagsbehandlere.

Her kan du se vores vejkort.

Her kan du hente et henvisningsskema.